Umów się na konsultację kardiologiczną:

 

  Sanok   +48 882 084 352

  Ostrowiec Świętokrzyski    +48 662 002 091

Oświęcim    +48 600 891 041

  ЗОНА ПАЦІЄНТА

  ЗОНА ПАЦІЄНТА

   прийнятих для проведення  інвазивної діагностики серцево-судинної системи

  Рекомендації для пацієнтів

  Рекомендації перед поступленням пацієнта в кардіологічне відділення:

   

   

  Wszystkie oferowane przez nasze oddziały zabiegi są wykonywane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

   

  Види лікувальних процедур, які проводяться в наших кардіологічних відділеннях:

  Лікування гострих коронарних синдромів (ГКС) – це група симптомів, що виникають при гострій ішемії міокарда. Більшість симптомів виникає в результаті прогресуючого атеросклерозу коронарних артерій, але вони можуть бути викликані іншими факторами. Під поняттям гострий коронарний синдром розуміють інфаркти міокарда (залежно від результату ЕКГ розрізняють зпST, бпST і невизначений інфаркт міокарда), нестабільну стенокардію і раптову серцеву смерть. Найбільш поширеною причиною ГКС є атеросклеротична бляшка в коронарній артерії. Атеросклероз – це динамічне захворювання, яке може не давати жодних симптомів протягом багатьох років, тому воно часто залишається непоміченим доти, доки не виникне перший епізод ГКС. Прогресуванню атеросклерозу судин сприяють, зокрема

  • артеріальна гіпертензія,
  • гіперхолестеринемія,
  • тютюнопаління,
  • цукровий діабет.

  ГКС зазвичай спричиняється розривом або ерозією атеросклеротичної бляшки, що призводить до критичного зниження кровопостачання серцевого м’яза. ГКС може бути викликаний, зокрема, прогресуючим тромботичним процесом у просвіті коронарної судини або спазмом артерії, що постачає кров до серця.

  кардіовертер-дефібрилятор англ. implantable cardioverter defibrillator, ICD) – це пристрій, здатний розпізнавати небезпечні для життя порушення серцевого ритму і переривати ці аритмії за допомогою електричного імпульсу.

  Пристрій імплантується пацієнтам із прогресуючою серцевою недостатністю при загрозі раптової смерті від складних шлуночкових аритмій (шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків).

  Класичний ICD складається з так званого «корпусу», що містить генератор електричних імпульсів і джерело енергії (батарею), а також дефібрилюючий електрод. При імплантації електрод вводиться трансвенозно у праві порожнини серця, а сам пристрій зазвичай імплантується в ліву підключичну область, підшкірно, у спеціально підготовлене місце, так зване ложе.

  Батарея кардіовертера зазвичай працює від 4 до 5 років, а стан ICD слід перевіряти кожні кілька місяців у лікарні, де він був імплантований.

  ангіопластика коронарних артерій – це процедура, яка полягає у розблокуванні звуженої або навіть повністю закритої коронарної артерії без необхідності розтину грудної клітки.

  Основою всіх черезшкірних процедур при лікуванні ішемічної хвороби серця є катетеризація коронарних артерій. За допомогою пристроїв, що вводяться в просвіт коронарних артерій, розширюються звужені судини, дробляться або видаляються атеросклеротичні бляшки або закупорки, що викликають ішемію (реваскуляризація – відновлення кровотоку до ділянки серцевого м’яза, ураженого ішемією), а також часто в судину вводиться стент, тобто мініатюрна «пружина» з тонкої сітки, поміщена в просвіт звуженої судини для збільшення і підтримки його прохідності.

  Показання до цієї процедури можна розділити на невідкладні і планові. До невідкладних показань (найчастіше з імплантацією стента) належать гострі коронарні синдроми (інфаркт міокарда). Черезшкірна ангіопластика використовується як лікування першого вибору або як частина так званого невідкладного втручання. Практично кожному хворому з інфарктом міокарда необхідно провести коронарну ангіопластику.

  Кардіостимулятор ресинхронізації серця (CRT) – це електронний пристрій, імплантований пацієнту назавжди і призначений для покращення функціонування серця як насоса. Ресинхронізуючий кардіостимулятор зменшує симптоми серцевої недостатності, такі як набряки, задишка та зниження переносимості фізичних навантажень. У пошкодженому серці частина шлуночка скорочується із затримкою. Мета дії CRT – відновити синхронність скорочень серця. Ця синхронність включає одночасне скорочення всіх стінок серця. Процедура імплантації CRT дуже схожа на імплантацію «звичайного» кардіостимулятора.

  Через вени в області ключиці наконечники електродів вводяться в праве передсердя та обидві камери серця (без розтину серця – так званий черезшкірний метод), перевіряється їх правильна робота, а потім вільні кінці електродів підключаються до кардіостимулятора. Стимулятор, підключений до електродів, поміщається в кишеню, створену під шкірою, під ключицею (зліва для правшів).

  Особливістю, що відрізняє CRT від кардіостимулятора, є додатковий електрод, що подає імпульси до другого шлуночка. Ресинхронізуючий кардіостимулятор повинен покращувати систолічну функцію серця, а не лише захищати від повільної роботи серця. Автоматичний дефібрилятор-кардіовертер (ICD) це пристрій, що імплантується, який (при необхідності будучи також кардіостимулятором) повинен розпізнавати аритмії, які загрожують життю і переривати їх, захищаючи пацієнта від раптової аритмічної смерті.

  Коронарографія – це обстеження, яке дозволяє побачити стан коронарних артерій (артерій, що забезпечують кров’ю серцевий м’яз) на рентгенівській плівці. Обстеження дозволяє оцінити розмір і прохідність коронарних артерій, а також локалізувати місця звуження або повної непрохідності цих артерій.

  Процедура коронарографії полягає у введенні тонкої пластикової трубки (званої катетером) через прокол артерії (в паху або області зап’ястя) до місця, де коронарні артерії розходяться від головної артерії (аорти). Місце введення катетера місцево знеболюється, коронарографія не потребує загальної анестезії (медикаментозного сну). Під час обстеження в обидві коронарні артерії (праву та ліву) послідовно вводиться контрастна речовина (видима на рентгенівській плівці), перебіг обстеження записується на компакт-диск.

  черезшкірне закриття дефекту міжпередсердної перегородки – це мінімально інвазивний метод лікування таких вад серця, як:

  • дефект міжпередсердної перегородки типу ASD, так званий «наявний отвір» у перегородці між передсердями серця,
  • стійкий овальний отвір (PFO – тобто, недорозвинений «клапан» у перегородці між передсердями).

  Стандартним методом закриття дефектів міжпередсердної перегородки є черезшкірна імплантація спеціального оклюдера, що складається з двох гнучких дисків (парасольок). Після місцевої анестезії пахової області проколюють стегнову вену і вводять діагностичний катетер через нижню порожнисту вену в праве передсердя серця. За допомогою наконечника лікар проходить через дефект міжпередсердної перегородки в ліве передсердя серця. Потім через цей катетер вводиться оклюдер, щоб закрити отвір. Половина системи (один диск) відкривається і регулюється в лівому передсерді серця. Потім з правого боку перегородки відкривається друга частина системи (другий диск). Після перевірки правильності імплантації з використанням черезстравохідної ехокардіографії система від’єднується за допомогою відповідного механізму розблокування. Катетер видаляється, а місце проколу вени закривається.

  Процедура проводиться під контролем рентгенівських променів і вимагає введення контрасту (рідини, видимої під рентгенівськими променями). Розміщення оклюдера здійснюється під контролем ехокардіографії.

  процедури абляції міокарда – інвазивна процедура, що проводиться для усунення аритмії. Вона полягає у створенні невеликого шраму в серці (наприклад, в області так званого допоміжного шляху) там, де виникає аритмія. Тканина серця в місці застосування втрачає свої електричні властивості і перестає бути джерелом аритмії, завдяки чому приблизно у 90% випадків вона повністю усувається. Абляція зазвичай проводиться одразу після електрофізіологічного обстеження. Один із катетерів, що використовуються під час електрофізіологічного обстеження, видаляється, а на його місце вставляється катетер для абляції і поміщається у серце. Потім завдяки високочастотному струму, що проходить через катетер, відбувається нагрівання його тканини (до кількох десятків градусів), внаслідок чого в серці утворюється невеликий шрам. Для усунення аритмії іноді потрібно зробити кілька шрамів. Як і електрофізіологічне обстеження, абляція проводиться у пацієнта, який перебуває у свідомості. Процедура зазвичай безболісна, хоча деякі пацієнти відчувають короткочасне відчуття тепла, печіння або легкого болю. Тривалість абляції дуже варіабельна, вона може тривати (не враховуючи попереднього електрофізіологічного обстеження) від десятка хвилин до кількох годин.

  внутрішньосудинне ультразвукове дослідження (IVUS) – один із методів інвазивної діагностики та лікування серця і коронарних судин, що дозволяє візуалізувати анатомію коронарних артерій. Під час катетеризації серця – коронарографії в просвіт артерії вводиться мікрозонд, що випромінює хвилі. Отримане зображення дозволяє оцінити морфологію атеросклеротичних уражень у стінці коронарної артерії, полегшуючи лікарям прийняття рішення щодо проведення хірургічного лікування. Після імплантації стента він також дозволяє контролювати результат втручання – оптимальне розширення стента в просвіті артерії, чи правильно він розширений, чи прилипають ліки, що містяться в стінці стента, до хворої стінки судини, а також візуалізувати будь-який тромб у просвіті судини.

  Електрокардіостимулятор – це мініатюрний пристрій, який стежить за тим, щоб серце не билося занадто повільно, сучасні кардіостимулятори також запобігають і переривають аритмії, покращують скорочення серця. Електрокардіостимулятор живиться від батареї, термін служби якої становить від 5 до 15 років. Існує безліч типів кардіостимуляторів, пристосованих до різних потреб залежно від виду захворювання. Кардіостимулятор імплантують пацієнтам із занадто уповільненим серцебиттям (блокади серця, брадикардія, захворювання синусового вузла, інтенсивне лікування прискорених серцевих аритмій). Імплантація кардіостимулятора – це процедура, при якій пристрій вшивають під шкіру грудної клітки. Кардіостимулятор з’єднується з серцем за допомогою 1 або 2 проводів, які називаються електродами, що вводяться в серце через вену.

  обстеження FFR – це сучасний і високоточний метод оцінки ступеня стенозу коронарної артерії за атеросклеротичним ураженням.

  Він передбачає введення спеціального одноразового мікродатчика тиску через катетер у коронарну артерію серця. Використання FFR в інвазивній кардіології дозволяє оцінити ступінь вираженості стенозу і розробити відповідну стратегію лікування.

  Після застосування певних препаратів та вимірювань в даний час він дозволяє найточніше визначити ступінь тяжкості коронарного стенозу. Він особливо застосовний у деяких випадках багатосудинного захворювання коронарних артерій (стеноз кількох судин). У багатьох випадках після оцінки FFR пацієнт уникає інвазивного лікування (PCI), залишаючись на не менш ефективній дистанційній фармакологічній терапії, що стабілізує атеросклеротичний процес.

  Prawa Pacjenta

  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Prawa Pacjenta, który można pobrać poniżej. 

  Zbiór zaleceń dla Pacjenta

  Zbiór zaleceń dla Pacjenta – sprawdź!

  Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z poniższym dokumentem

  Ankieta zgłoszenia do diagnostyki inwazyjnej naczyń wieńcowych

  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z poniższym dokumentem

  Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z poniższym dokumentem

  Thank you for your upload