Nasza Firma

Nasza spółka powstała w październiku 2007 roku, łącząc ze sobą długoletnie doświadczenia międzynarodowej firmy Gruppo Villa Maria z polską spółką medyczną Carint.

Główną ideą utworzenia spółki jest leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. 

Pierwszą naszą inwestycją było utworzenie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. W styczniu 2009 roku miało miejsce otwarcie drugiego Ośrodka - Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych NZOZ w Sanoku, natomiast w maju 2009 roku uruchomiliśmy nasz trzeci Ośrodek - Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Oświęcimiu.

 Celem powstałych Ośrodków jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania pacjentów z terenu województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego na zabiegi ratujące życie. W ramach 24-godzinnego świadczenia medycznego wykonywane są zabiegi koronarografii i koronaroplastyki w trybie pilnym u chorych ze świeżym zawałem serca. Zabiegi są przeprowadzane według najnowszych standardów, które nie wymagają długich hospitalizacji, umożliwiając w ten sposób szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej i zawodowej.Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.