Poradnia


Zespół Poradni Specjalistycznych Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu:


Poradnia Kardiologiczna w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4A, parter w budynku Hospicjum za apteką Bliska przy ZOZ Oświęcim.


Poradnia Kardiologiczna w Andrychowie, ul. Krakowska 91


Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, I piętro na terenie poradni specjalistycznych w ZZOZ Wadowice


Rejestracja:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00

Tel.: 600 891 041

lub osobiście w Rejestracji Poradni Kardiologicznej w Oświęcimiu


Usługi z jakich mogą Państwo skorzystać:

  • Badanie wysiłkowe EKG (bieżnia)
  • Badanie Echo
  • Holter EKG
  • Holter RR
  • Badanie EKG  (spoczynkowe opis)
  • Konsultacja kardiologiczna


 


 


Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.