Personel

Od początku swojego istnienia Centrum postawiło sobie za cel profesjonalne udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promowanie zdrowia. Priorytetową wartością dla naszego personelu medycznego jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia człowieka. Gwarantem wysokiej jakości leczenia jest specjalistyczna kadra medyczna złożona z lekarzy kardiologów, pielęgniarek i techników klinicznych. Umiejętności naszego zespołu medycznego pozwalają na skuteczne, kompleksowe leczenie ciężkich schorzeń układu krążenia. O ciągłym podnoszeniu kwalifikacji pracowników medycznych świadczą uzyskiwane specjalizacje. Życząc wszystkim zdrowia, jesteśmy pewni, że Ci z Państwa, którzy zostaną naszymi pacjentami, wizytę w naszym Centrum będą mile wspominać.

  • Ordynator Oddziału

Dr n.med. Witold Żmuda

  • Kierownik administracyjny

Agata Indyk

  • Pielęgniarka Oddziałowa

Bernardyna Zemła

  • Lekarze

Piotr Czunko - Kierownik Hemodynamiki

Marcin Suska

Grzegorz Szastak

Marek Adamczyk

Wojciech Zajdel

Alina Łoboda

Andrzej Kozyra

  • Technicy RTG

Monika Bogusz

Marcin Wiśnicki

  • Pielęgniarki/Pielęgniarze

Joanna Binkowska

Joanna Smolarek

Magdalena Gwoździewicz-Szukalska

Katarzyna Jeziorowska

Izabela Kopacz

Jolanta Mrozik

Aleksandra Szczepaniak

Katarzyna Nowak

Justyna Oczkowska

Artur Pasko

Justyna Powroźnik

Lucyna Stawowczyk

Danuta Tarkowska

Anna Wysogląd

Kinga Żmuda

  • Rejestratorka

Kamila Nowotarska

  • Sekretarka 

Iwona Gurdek

Maria Simik


Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.