Dokumenty do pobrania

Poniżej podajemy link zawierający formularz zgłoszenia pacjenta do naszego
Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Sanoku

Ankieta zgłoszenia pacjenta do diagnostyki inwazyjnej naczyń wieńcowych

Ankieta zgłoszenia pacjenta do diagnostyki lub leczenia inwazyjnego tętnic obwodowych

 

Poniżej podajemy link zawierający oświadczenie pacjenta na przekazywanie
informacji o stanie zdrowia

Zgoda pacjenta na informację i dokumentacjęOstrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.