Personel

Od początku swojego istnienia Centrum postawiło sobie za cel profesjonalne udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promowanie zdrowia. Priorytetową wartością dla naszego personelu medycznego jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia człowieka. Gwarantem wysokiej jakości leczenia jest specjalistyczna kadra medyczna złożona z lekarzy kardiologów, pielęgniarek i techników klinicznych. Umiejętności naszego zespołu medycznego pozwalają na skuteczne, kompleksowe leczenie ciężkich schorzeń układu krążenia. O ciągłym podnoszeniu kwalifikacji pracowników medycznych świadczą uzyskiwane specjalizacje. Życząc wszystkim zdrowia, jesteśmy pewni, że Ci z Państwa, którzy zostaną naszymi pacjentami, wizytę w naszym Centrum będą mile wspominać.

 

  • Ordynator Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych

lek. med. Andrzej Wiśniewski

  • Kierownik Administracyjny

mgr Karolina Oleniacz - Krystyńska

  • Ordynator Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

lek. med. Jolanta Wasiewicz

  •  Pielęgniarka Oddziałowa

Dominika Bury

  •  Lekarze

Andrzej Wiśniewski - Kierownik Pracowni Hemodynamiki

Adam Chybiło

Tomasz Kameczura

Konrad Polański

Tomasz Wietchy

  •  Technicy RTG

Marek Kucaba

Marek Szyszka

Małgorzata Ziajka

  •  Pielęgniarki i pielęgniarze

Magdalena Jawor

Dariusz Kawałek

Izabela Okarma

Monika Pająk

Joanna Piękoś

Renata Radko

Agnieszka Śpiewak

mgr Agnieszka Węgrzyn

Mariola Wójcik

Beata Zegarska

  • Sekretarka

mgr Agnieszka Stroka

  • Rejestratorka

Sylwia Kamińska

Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.