Dla pacjenta

Zalecenia dla pacjentów, którzy są przyjmowani do diagnostyki inwazyjnej układu krążenia do Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim:

W chwili przyjęcia na Oddział prosimy, aby pacjent posiadał:
1.
Aktualne skierowanie od lekarza rodzinnego lub kardiologa,
2. Dokumenty: dowód osobisty, legitymację ubezpieczeniową, ostatni odcinek emerytury lub renty
3. Wypisy lub ksero wypisów ze szpitala i wszelką posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą dotychczasowego leczenia.

 

Pacjent w dniu przyjęcia - powinien być na czczo, ale po zażyciu porannej dawki leków, można pić w niewielkich ilościach płyny typu herbata, woda mineralna (nie należy pić soków, - chorzy na cukrzycę nie powinni zażywać porannej dawki insuliny oraz tabletek przeciwcukrzycowych natomiast powinni zabrać insulinę oraz pen ze sobą),
- chorzy zażywający acenocumarol, syncumar lub sintrom powinni ten lek odstawić na 7 dni przed planowanym zabiegiem, a w zamian stosować heparynę drobnocząsteczkową (Clexane, Fraxiparine) podskórnie. Nie wolno natomiast odstawiać preparatów zawierających aspirynę. Każdą zmianę leku pacjent musi uzgodnić z lekarzem kierującym lub rodzinnym. Powinien mieć również aktualny wynik parametru krzepnięcia krwi - wskaźnik INR , pacjenci mają zażywać pozostałe dotychczasowe leki w tym pochodną kwasu Acetylosalicylowego (Polacard, Acard lub Aspirynę) oraz pochodną Tienopirydyny (jak np. Aclotin lub Ticlo lub Ifapidin lub Apoclodin lub Ticlid bądź Plavix). Należy zażyć poranną dawkę tych leków w dniu badania (wziąć leki ze sobą do wglądu lekarza),
- pacjenci powinni być wykąpani i powinni mieć ze sobą wodę mineralną niegazowaną - 2l. - pacjenci powinni zgłaszać się bez stanów zapalnych (grypa, angina, przeziębienie), mieć ze sobą przybory toaletowe, piżamę, kapcie oraz przybory do golenia,
- chorzy, którzy mają wykonane badania: grupę krwi (oryginał lub wpis do dowodu osobistego), HBS, OWA (RPR), anty HCV, anty HIV, morfologię krwi, elektrolity, glukozę RTG klatki piersiowej (PA i boczne z kontrastem), proszeni są o ich przyniesienie w dniu przyjęcia, co przyspieszy wykonanie zabiegu i zapobiegnie niepotrzebnemu powtarzaniu w/w badań.
Ponadto konieczne jest przyniesienie ze sobą wszelkiej innej dokumentacji medycznej (karty wypisowe, wyniki badań, filmy z poprzednich zabiegów).


Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.