Poradnia


PORADNIA KARDIOLOGICZNA  umowa z  NFZ:


Poniedziałek w godz.  07:00 - 15:00  - lekarze: Mariola Zając i Janusz Śledź


Wtorek w godz. 12:00 - 14:00 - lekarz: Anna Pawelec


Środa w godz. 8:00 - 11:00 (kontrola kardiowerterów / defibrylatorów) - lekarz: Janusz Paź


Środa w godz. 11:00 - 18: 00 (kontrola  rozruszników)- lekarz:  Przemysław Płaza


Piątek w godz. 07:00 - 12:00 lekarz:  Anna Pawelec


Pielęgniarka : Anna Zakrzewska


Rejestracja pacjentów pod numerem telefonu:  662 002 091 - w godzinach pracy poradni.


 

Rejestracja pacjentów pierwszorazowych na podstawie skierowania.


Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.