Aktualności

17.12.2015 WYNIKI RANKINGU SZPITALI RZECZPOSPOLITEJ

W rankingu Rzeczpospolitej   za rok 2015 szpitali zabiegowych monospecjalistycznych bez onkologicznych PCISN znalazło się w czołówce Polski i zajęło 10 miejsce, a 5 miejsce województwie podkarpackim.


Najlepsze szpitale w województwach

13.06.2015 KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH KLUBU PACJENTA

Celem spotkania było pogłębienie edukacji zdrowotnej na temat chorób serca i  związanych z nimi czynników ryzyka, o czym w swym tele - wystąpieniu podkreślał prof. Dariusz Dudek. Ponadto pacjenci odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i reanimacji. Kolejną okazją do spotkania "klubowiczów" będzie Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Pacjentów odbywający się podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy, na który już serdecznie zapraszamy. Osoby zainteresowane odsyłamy do rejestracji PCIS-N.


29.01.2015 SPOTKANIE KLUBU PACJENTA

W restauracji Bartek w Sanoku odbyło się spotkanie Klubu Pacjenta. Wzięło w nim udział ok.50 pacjentów. Lek. med. kardiolog Tomasz Kameczura wygłosił wykład nawiązujący do bezpiecznego życia po zawale i udzielał wskazówek dotyczących skutecznego rzucenia palenia papierosów. 

Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.